Vi Gule - adressändring

Vill du ändra adress (riktig eller virtuell) - skicka epost till webmaster och ange de nya uppgifterna; glöm inte att uppge din VG-kod!