VG debatt - instruktioner

[ Sidan uppdaterad 25 juni 2005 ]

Regler

Endast de debattinlägg som författats av skribenter som identifierat sig med VG-kod kommer med i tidningen. Kod får du när du blir skribent.

Genom att identifiera dig med din VG-kod anses du medge att ditt namn publiceras på VG debatt. Du bör veta att du vid straffansvar enligt Personuppgiftslagen (PUL) bör iaktta försiktighet vid eventuellt utlämnande av sådana personuppgifter som inte omfattas av det undantag du enligt nämnda lag innehar som skribent (journalist).

Skribenter som upprepade gånger skriver om saker som inte rör Elfsborg kan förlora rätten att medverka på VG debatt.

Att skriva enkla texter

Det går bra att skriva helt vanlig text om du inte ställer några speciella krav på hur texten skall se ut. Vill du kontrollera radbrytningar och stycken m.m. - eller kanske länka till andra sidor - läs igenom följande exempel.
Du skriver:
När man skriver en lång löpande text så här så bryts raderna
automatiskt om man inte säger till och själv placerar in
radbrytningar. Nu ska vi framtvinga en radbrytning.
#br
Nu ser ni att den fortsatta texten börjar på ny rad. Om man vill ha
ett helt nytt stycke är det också möjligt.
#p
Nytt stycke! Här passar vi på att länka till Elfsborgs hemsida - här
kommer länken: #link(www.elfsborg.se)(IFEs sida).


Tomma rader påverkar inte hur inlägget ser ut,
         inte           heller   en massa mellanslag.
#p
Om man vill förtydliga att man skämtar eller är ironisk, är glad
eller ledsen, etc, så kan man använda sig av s.k. smileys
(smilfinkar?), t.ex. #1.
Resultatet blir:

När man skriver en lång löpande text så här så bryts raderna automatiskt om man inte säger till och själv placerar in radbrytningar. Nu ska vi framtvinga en radbrytning.
Nu ser ni att den fortsatta texten börjar på ny rad. Om man vill ha ett helt nytt stycke är det också möjligt.

Nytt stycke! Här passar vi på att länka till Elfsborgs hemsida - här kommer länken: IFEs sida. Tomma rader påverkar inte hur inlägget ser ut, inte heller en massa mellanslag.

Om man vill förtydliga att man skämtar eller är ironisk, är glad eller ledsen, etc, så kan man använda sig av s.k. smileys (smilfinkar?), t.ex. .

Ansiktsuttryck ("smileys", smilfinkar?)

Det finns tio stycken olika ansiktsuttryck att välja mellan. Här är min tolkning av dem.
#0 likgiltig: helt ointresserad om person, handling e.d.
nollställd: opartisk
#1 glad: som känner upprymdhet och tillfredsställelse ofta p.g.a. ngn framgång e.d.
lycklig: som känner varaktig, djup glädje och tillfredsställelse om person
#2 skämtsam: som gärna skämtar
illmarig: som (ofta) skämtar eller luras på ett knepigt men godartat sätt
#3 överlycklig: mycket lycklig
hänryckt: (plötsligt) gripen av oemotståndlig förtjusning
#4 ironisk: skenbart uppskattande men i verkligheten kritisk eller hånfull om person, yttrande, handling e.d.
bitsk: som kännetecknas av skärpa och stridslystnad om person, yttrande etc
#5 skadeglad: som gläder sig över oväns eller konkurrents misslyckande eller olycka
elak: som vill andra människor illa
#6 förvånad: som känslomässigt reagerar såsom inför ngt oväntat
häpen: mycket (och märkbart) förvånad vanl. som omedelbar reaktion på ngt oväntat; om person
#7 ledsen: som känner sig nedstämd vanl. p.g.a. ngn motgång e.d.
besviken: som upplever känslor vållade av svikna förhoppningar
#8 sur: som är på irriterat, grinigt humör tillfälligt eller vanemässigt
grinig: som (ofta) klagar och därvid grinar och grimaserar
#9 arg: som känner vrede eller ilska och oftast också visar det; om människor nästan alltid tillfälligt
ilsken: som visar ilska om person, handling e.d.; vanl. som beskrivning av tillfälligt sinnestillstånd
Beskrivningarna av de olika adjektiven har hämtats från Svensk ordbok av Sture Allén m.fl.

Andra symboler (ikoner) och några förkortningar

SymbolerFörkortningar
#bil du@var.xx #epost
#buss Elfsborg#E
#tag    
#tv    
#epost översätts till din e-postadress.
Förkortningen #E (och bara den) kan omedelbart följas av andra bokstäver - se exempel nedan!
Du skriver:

#Es spel var lysande!
Resultatet blir:

Elfsborgs spel var lysande!

Att skriva mer avancerade texter

Om du är förtrogen med HTML kan du också använda följande s.k. taggar; alla andra taggar filtreras bort.

OBS! Det är ditt ansvar att du använder taggarna rätt. Ingen kontroll sker.

<a>...</a>

<b>...</b>
<i>...</i>
<code>...</code>

<big>...</big>
<small>...</small>

<blockquote>...</blockquote>
<center>...</center>
<pre>...</pre>

<br>
<p>

<ol>...</ol>
<ul>...</ul>
<li>
Observera att #br och #p ovan översätts till <br> respektive <p>.
#link översätts till en <a href="http://...">...</a>-konstruktion.
#0 etc översätts till <img src=...>-konstruktioner.