SvFF och dess rättssyn

Ur Elfsborgs programblad 8/9 2001

Jaha, då har Svenska Fotbollförbundets (SvFF) styrelse fastslagit domen mot Elfsborg i Johan Karlsson fallet. Det hela har ju diskuterats mycket den senaste tiden men jag vill ändå kommentera några saker.

Att Elfsborg har gjort fel är säkerligen alla överens om. Men felet är ett rent misstag, inget uppsåt att fuska har alltså funnits, vilket också Lars-Åke Lagrell sagt. Trots detta har SvFF utdömt reglernas strängaste straff, förlust med 0-3 i de matcher där JK deltagit. Då är frågan, vilket straff får någon som medvetet fuskat? Hårdare straff kan det ju inte bli. Slutsatsen är alltså att det är lika allvarligt att göra ett misstag som att fuska medvetet, enligt SvFF.

En annan sak som är slående är att SvFF är mycket bristfälliga på att motivera domen. I första domen (från Tävlingsutskottet ,TU), från den 15/8, står det bl.a. "Om särskilda skäl föreligger kan poängförlust ersättas med att den felande föreningen åläggs straffavgift. Efter utredning konstaterar TU att det inte föreligger några särskilda skäl". Man talar över huvud taget inte om varför IFE:s argument inte bedöms uppfylla kriteriet "särskilda skäl". Man skulle naturligtvis gett sin syn på varje enskilt argument och förklarat varför argumentet avfärdas. Istället talas det mest om att "regler är regler och måste följas". Dessutom gick Per Ågren, ledamot i TU, ut i pressen och talade om hur nästa instans (SvFF:s styrelse) skulle agera. Otänkbart i ett rättssamhälle!

Regler är regler och måste följas. Detta är mycket intressant! I SvFF:s stadgar står det om protester mot t.ex. okvalificerad spelares deltagande i tävlingsmatch "Protest skall ha inkommit till tävlingens styrelse senast inom fem dagar från matchdagen. När synnerliga skäl föreligger får tävlingsstyrelsen på eget initiativ ta upp protestärende till prövning oavsett när och på vilket sätt detta kommit till tävlingsstyrelsens kännedom". I detta fall har ingen protest lämnats in. SvFF har alltså tagit upp ärendet på eget initiativ. Då inställer sig genast frågan : Vilka "synnerliga skäl" har då SvFF för att göra detta? Det har man inte angett. Finns det över huvud taget några sådana? Om inte, så har SvFF brutit mot sina egna stadgar! För att uppfylla kriteriet "synnerliga skäl" krävs juridiskt sett mycket mer än för att uppfylla kriteriet "särskilda skäl" som ju Elfsborgs argument inte ansågs uppfylla. Det ska man ha i åtanke.

Elfsborg har dock fortfarande en chans att få rätt, genom att överklaga till Riksidrottsnämnden. På SvFF:s hemsida står det "IF Elfsborg kan överklaga Förbundsstyrelsens beslut till Riksidrottsnämnden (RIN) exempelvis under åberopande av att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser". Om SvFF inte kan uppge några "synnerliga skäl" har ju beslutet fattats i strid med gällande regler och bestämmelser eftersom SvFF då inte alls hade rätt att ta upp ärendet från första början! Alltså tycker jag att det finns skäl för Elfsborg att överklaga till RIN.

Sen kan man ju fråga sig varför det tog fyra månader för SvFF att upptäcka att JK inte var spelklar för Elfsborg. JK förekom i laguppställningen i tolv matchprotokoll som skickades till SvFF utan att förbundet såg några fel! Kontrolleras inte matchprotokollen? Om inte, vad är de då till för? SvFF har också agerat slarvigt i det här fallet från första början! Vilket straff får de?

Oavsett hur det går till slut med allt det här så tror jag att Elfsborg klarar det ändå. Man fixade avancemang i UEFA-cupen trots motgångarna och det gäller att kämpa på samma föredömliga vis i Allsvenskan. Detta gäller även oss på läktaren! Jag hoppas att alla supportrar nu tar i och stödjer Elfsborg ordentligt!

Stefan Carlsson